Erdem Matbaası Ankara Maliye Anlaşmalı Matbaalar Listesinin 1. Sırasındadır.

ZARF - ANTETLİ KAĞIT - DAVETİYE - DERNEK MAKBUZU - TAHSİLAT MAKBUZU - SİPARİŞ FİŞİ  VE TÜM MATBAA İŞLERİNDE UYGUN FİYATLAR

ANKARA, İSKİTLER’DE FAALİYET GÖSTEREN MATBAAMIZDA HER TÜRLÜ, MATBAA İŞLERİ...FATURA, İRSALİYELİ FATURA, GİDER PUSULASI VB.

Ana SayfaFaturaTahsilat MakbuzuDernek MakbuzuBroşür - KartvizitAntetli Zarf

Dernek gelirleri, üye ödentisi, dernek faaliyetleri sonucunda veya dernek malvarlığından elde edilen gelirler ile bağış ve yardımlardan oluşur.

Yurt, pansiyon, çocuk yuvası, aş ocağı, huzurevi, spor salonu, kamp tesisleri, sandık kurarak ve lokal açmak suretiyle gelir elde edebilirler.


Derneklerin Kullanması Gereken Gelir Belgeleri; Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.


Dernekler alındı belgelerini yönetim kurulu kararı ile bastırır. Yönetim kurulu A serisinden kaç cilt alındı belgesi bastıracaksa

000001-başlayan seri numaralarını da belirtmek suretiyle yönetim kurulu kararının tarih ve numarasını da belirtmek suretiyle bir dilekçe ile herhangi bir anlaşmalı matbaaya müracaat ederek bastırır.

Bastırılan alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları ile diğer baskı işlerinde kusur bulunup bulunmadığı, sayman üyece kontrol edilir. Kontrolde hatalı olduğu ortaya çıkan cilt veya formlar geri verilerek aynı miktarda yenisi bastırılır. Alındı belgeleri, matbaadan sayman üye tarafından bir tutanak ile teslim alınır.Fatura, İrsaliyeli Fatura, Serbest Meslek Makbuzu, Sevk İrsaliyesi, Gider Pusulası, Perakende Satış Fişi, Yolcu Taşıma Bileti, Düğün Davetiyesi,Tahsilat Makbuzu, Tediye Makbuzu, Dernek Alındı Belgesi, Sipariş Fişi, Antetli kağıt, Zarf…Fatura Basımı, Fatura Basmaya Maliye ile Anlaşmalı Matbaalar yetkilidir. Maliye ile Anlaşmalı Erdem Matbaasın da Ankara’ da hizmet Vermekteyiz.


Dernek Alındı Belgesi;

Bastırılan alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları ile diğer baskı işlerinde kusur bulunup bulunmadığı, sayman üyece kontrol edilir.

Kontrolde hatalı olduğu ortaya çıkan cilt veya formlar geri verilerek aynı miktarda yenisi bastırılır. Alındı belgeleri, matbaadan sayman üye tarafından bir tutanak ile teslim alınır.


Dernekler giderlerini; Dernek Gider Makbuzu ile belgelendirir. Bunun Yanında; Dernekler tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak

bedelsiz mal ve hizmet teslimleri  Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneklere yapılacak

bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise  Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.  Ayrıca Matbaamızda, Okul Aile Birliği Ayni/Nakdi Bağış Belgesi basımıda yapılmaktadır.


Bastırılan belgelerin adedi ile seri ve sıra numaralarının, on beş gün içinde basım evleri tarafından mülki idare amirliğine bildirilmesi zorunludur.


Fatura, İrsaliyeli Fatura, Serbest Meslek Makbuzu, Sevk İrsaliyesi, Gider Pusulası, Perakende Satış Fişi, Yolcu Taşıma Bileti, Düğün Davetiyesi,Tahsilat Makbuzu, Tediye Makbuzu, Dernek Alındı Belgesi, Sipariş Fişi, Antetli kağıt, Zarf…Fatura Basımı, Fatura Basmaya Maliye ile Anlaşmalı Matbaalar yetkilidir. Maliye ile Anlaşmalı erdem Matbaasın da Ankara’ da hizmet Vermekteyiz.


Erdem Matbaası

Uygun Matbaa Fiyatlarını İnceleyebilirsiniz.

Tel: 0312 311 25 84

E-Mail: matbaa06@gmail.comDernek Alındı Belgesi;

Ankara Erdem Matbaası, Dernek Alındı Belgesi, Dernek Gider Makbuzu, Ayni Yardım Teslim Belgesi, Ayni Bağış Alındı Belgesi basmaya yetkilidir.

Derneklerin kullanacakları Belgeler, biçim ve ebatta yönetim kurulu kararıyla Anlaşmalı bir matbaa’da Bastırılır.

Dernek Makbuzu Çeşitleri; Dernek Gelirleri Alındı Belgesi, Dernek Gider Makbuzu, Ayni Yardım Teslim Belgesi, Ayni Bağış Alındı Belgesi, Okul Aile Birliği Ayni/Nakdi Bağış Belgesi


DERNEK MAKBUZU BASTIRMAK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1) Dernek Karar Defterinin İlk  Sayfa  Fotokopisi.  2) Alınan Kararın Fotokopisiİletişim Neredeyiz